עמוד:141

. 10 לפניכם המספר 538 בנוי ממשטחים . א . הסתירו את כל העשרות של . 538 איזה מספר קבלתם ? תרגיל : ב . הסתירו את כל המאות של . 538 איזה מספר קבלתם ? תרגיל : ג . הסתירו את כל היחידות של . 538 איזה מספר קבלתם ? תרגיל : ד . הסתירו משטחים כך שישארו רק העשרות . איזה מספר קבלתם ? תרגיל : . 11 פתרו את התרגילים . 319 - 9 = א 319 - 10 = ב 319 - 19 = ג 319 - 300 = ד 319 - 0 = ה 319 - 310 = ו 319 - 309 = ז

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר