עמוד:104

תזכרת מרבע שכל הזויות שלו ישרות נקרא מלבן . מרבע שכל הזויות שלו ישרות וכל הצלעות שלו שוות נקרא רבוע . . 3 בכל סרטוט צבעו מלבן אחר . . 4 סרטטו כל מצלע כך שהקדקודים שלו יהיו על נקדות הרשת . משלש מחמש רבוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר