עמוד:102

פתרו את התרגילים . 3 × 10 - 5 × 2 = א 2 + 10 : 5 - 3 = ב 5 + 10 - 3 - 2 = ג 10 + 3 - 5 ) × 4 = ) ד 10 × 2 × ( 5 - 3 ) = ה 10 : 2 + 5 ) × 3 = ) ו 10 - 5 × 2 ) × 3 = ) ז 5 + 2 ) (× 10 - 3 ) = ) ח 5 + 3 ) × 10 - 2 = ) ט בדיקה כתבו כל תוצאה שקבלתם ברבוע המתאים . האם קבלתם בשורות ובטורים את הסכומים הכתובים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר