עמוד:98

סדר פעלות החשבון – סכום כל הכללים : שלב ראשון : פותרים את מה שבסוגרים . שלב שני : פותרים פעלות כפל וחלוק ( לפי הסדר ) . שלב שלישי : פותרים פעלות חבור וחסור ( לפי הסדר ) . כאשר בתרגיל יש פעלות חבור בלבד או פעלות כפל בלבד , מתר לשנות את הסדר ולהוסיף סוגרים בכל מקום שרוצים . . 8 פתרו . 8 =4:8+16 16 + ( 10 - 2 ) : 4 = א 30 + 36 : 6 - ( 7 + 5 ) = ב 21 - ( 6 - 2 ) × 5 = ג 9 + 7 × ( 8 - 3 ) = ד 5 + 6 × 3 - 19 = ה 18 : ( 14 - 12 + 1 ) × 4 = ו 4 × 10 : ( 3 + 5 ) = ז 19 + 13 + 11 + 17 = ח 20 - ( 2 + 2 × 9 ) = ט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר