עמוד:95

. 6 פתרו את שלשות התרגילים . א 7 - 2 ) + 1 = ) 7 - ( 2 + 1 ) = 7 - 2 + 1 = ב 4 × 2 ) × 3 = ) 4 × ( 2 × 3 ) = 4 × 2 × 3 = ג 8 - 4 : 2 = 8 - 4 ) : 2 = ) 8 - ( 4 : 2 ) = ד 1 + 2 ) × 4 = ) 1 + ( 2 × 4 ) = 1 + 2 × 4 = ה 3 + 2 ) + 1 = ) 3 + ( 2 + 1 ) = 3 + 2 + 1 = ו 6 : 3 ) × 2 = ) 6 : ( 3 × 2 ) = 6 : 3 × 2 = דיון באילו סעיפים קבלתם שלוש תוצאות שוות ? נסו להסביר מדוע . צבעו את הדגלים לפי הדגם שעל המגלה בשתידרכים שונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר