עמוד:89

ד . כפל וחלוק קודמים לחבור וחסור אם בתרגיל יש פעלות שונות , קדם פותרים את הכפל והחלוק . . 1 פתרו . 16 + 4 × 5 = א 18 - 15 : 3 = ב 2 + 8 : 2 = ג 24 : 6 + 7 = ד 5 × 7 - 20 : 5 = ה 37 - 2 × 8 - 11 = ו 38 × 1 + 10 × 0 = ז 43 + 28 : 4 - 30 = ח 24 =3:24-40 40 - 6 × 4 : 3 = ט 16 + 24 : 4 × 2 = י בדיקה האם קבלתם את התוצאות שעל העפיפונים ? מומלץ להנחות את התלמידים לסמן קשת מעל הכפל והחילוק תחילה , כדי להדגיש מה פותרים קודם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר