עמוד:88

תזכרת מתר לשנות את הסדר ולהוסיף סוגרים רק בתרגיל שבו פעלות חבור בלבד או פעלות כפל בלבד . בדיקה האם קבלתם את התוצאות שעל האבנים ? . 9 פתרו . 11 + 24 + 9 = א 50 - 3 + 7 = ב 14 + 25 + 6 + 5 = ג 30 : ( 5 × 2 ) : 3 = ד 2 × 7 × 5 = ה 11 + 14 + 16 + 19 = ו 20 - ( 12 + 7 ) + 75 = ז 14 - 7 - 7 = ח 3 × 7 × 3 = ט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר