עמוד:77

40 + 18 - 10 - 5 = ו 3 × 8 : 2 : 2 = ז 25 : 5 × 3 × 0 = ח 40 - 2 - 18 + 3 = ט 79 - 30 - 3 - 40 - 4 = י 2 × 9 : 3 × 4 = יא 24 : 4 : 3 : 2 = יב בדיקה האם קבלתם את התוצאות שעל הבלונים ? איזה דגל מתאים לדגם שעל המגלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר