עמוד:72

שוב חשוב המספרים עד – 100 מבנה , חבור וחסור . 1 לפניכם כרטיסי מספרים . א . אילו מהמספרים גדולים מ ? 50 ב . אילו מהמספרים זוגיים ? ג . באילו מהמספרים ספרת העשרות קטנה מספרת היחידות ? ד . איזה מספר מופיע בשלשת הסעיפים ? בדיקה האם בכל אחד מהסעיפים א - ג כתבתם 4 מספרים ? . 2 השלימו ספרות מתאימות . אם אי אפשר , סמנו . X בדיקה האם סמנתם X בשני סעיפים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר