עמוד:71

. 8 השלימו - או + או × או . : 8 4 = 2 א 8 4 = 4 ב 8 4 = 32 ג . 9 ענו על השאלות . א ארך כל צלע במששה הוא 8 ס " מ . מה הקף המששה ? ס "מ תרגיל : ב הקף משלש שכל צלעותיו שוות הוא 27 ס " מ . מה ארך כל צלע ? ס "מ תרגיל : 56 7 = 49 ד 56 7 = 8 ה 56 7 = 63 ו . 10 בכל הקפסאות מאותו הצבע יש מספר שוה של עוגיות . כמה עוגיות יש בכל קפסה ? כתבו שתי אפשרויות שונות . אפשרות ראשונה : 26 עוגיות בסך הכל אפשרות שניה : 26 עוגיות בסך הכל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר