עמוד:49

. 5 כתבו את הגורם והשלימו את סדרת הכפולות שלו . דיון בעזרת איזו סדרת כפולות אפשר לפתר את התרגיל ? 7 × 6 = ____ האם יש עוד סדרה מתאימה ? אם כן , איזו סדרה ? בעזרת איזו סדרה אפשר לפתר את התרגיל ? 21 : 3 = ____ בעזרת איזו סדרה אפשר לפתר את המשואה ? 6 × ____ = 30 לתרגיל כפל אפשר , בדרך כלל , לכתוב שתי סדרות מתאימות , בהתאם לשני הגורמים שלו . . 6 כתבו סדרת כפולות שבעזרתה אפשר לפתר את התרגילים ואת המשואה . 8 × 7 = א 5 × = 45 ב 28 : 4 = ג . 7 כתבו שלוש סדרות של כפולות המסתימות ב . 24 3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 , 24

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר