עמוד:22

ה 3 × 6 = שנו את הציור לפי התרגיל הזה ופתרו : 4 × 6 = ו 2 × 6 = שנו את הציור לפי התרגיל הזה ופתרו : 2 × 5 = ז 5 × 7 = שנו את הציור לפי התרגיל הזה ופתרו : 4 × 7 = ח 4 × 4 = שנו את הציור לפי התרגיל הזה ופתרו : 4 × 5 = דיון האם יש דרכים שונות לשנות את הציור בסעיף ח ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר