עמוד:216

אתגר . 5 כתבו בכל תרגיל את המספרים שלפניכם כך שהתרגיל יתאים לתוצאה . . 6 א . נסו לענות בלי לחשב : באילו סעיפים תקבלו תוצאות שוות בזוג התרגילים ? 36 + 23 ) + 21 = ) 36 + ( 23 + 21 ) = 18 + 7 ) × 3 = ) 18 + ( 7 × 3 ) = 99 : ( 11 - 2 ) = 99 : 11 ) - 2 = ) 15 × ( 4 × 2 ) = 15 × 4 ) × 2 = ) ב . פתרו את זוגות התרגילים ובדקו את תשובתכם בסעיף א . ג . כתבו זוג תרגילים דומה שמתקבלות בו תוצאות שוות : ד . כתבו זוג תרגילים דומה שמתקבלות בו תוצאות שונות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר