עמוד:195

תזכרת יוצאים מן הכלל בצורת הכתיבה שלהם הם המספרים 15 ו . 16 את המספר 15 כותבים באותיות טו ( . ) 9 + 6 = 15 , 6 = ו , 9 = ט את המספר 16 כותבים באותיות טז ( . ) 9 + 7 = 16 , 7 = ז , 9 = ט כתיבה זו נקבעה כדי להמנע מכתיבת שם השם המפרש . . 5 כתבו במספרים . קטו תיז שלא שטז קכב רט . 6 כתבו מספרים מתאימים . סמנו > או < בין המספרים . . 4 השלימו לפי הסדר . יב , , יד , טו , יא , יב , יג , , , טז קיג , קיד , , קטז , ריד , , , , ריח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר