עמוד:194

צרופי אותיות . 1 תלמידי כתה ג סימו זה עתה לקרא את פרק כ בספר שמות . • מהו המספר המתאים לפרק שסימו התלמידים לקרא ? • מהו המספר המתאים לפרק הבא ? • הפרק הבא באותיות : את המספרים שאין אות מתאימה לערך שלהם מרכיבים באמצעות צרופי אותיות . דגמאות : את המספר 10 + 8 ( 18 ( כותבים באותיות יח ( . ) 8 = ח , 10 = י את המספר 200 + 30 + 4 ( 234 ( כותבים באותיות רלד ( . ) 4 = ד , 30 = ל , 200 = ר כאשר משתמשים בצרוף אותיות לצרך מספור , נהוג לכתב את סדר האותיות בצרוף לפי ערכי האותיות מימין לשמאל – מהערך הגדול לערך הקטן . . 2 השלימו לפי הסדר . י , , יב , , יד כב , כג , כד , , , לד , , , לז , , לט קכב , קכג , קכד , , , . 3 כתבו במספרים . לו צה כג רמא יב סז נד קלח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר