עמוד:191

ג . גימטריה הערך המספרי של האותיות . 1 ביום ה עבדו תלמידי כתה ג בספר " מסלולים פלוס " . הם פתרו את סעיף ד בעמוד . 20 דיון מה מש ת ף לאות יות הצ בועות ב אד ם ? תזכרת בגימטריה קבעו לכל אות באלף בית העברי ערך מספרימשלה . ערכי האותיות נקבעו לפי הסדר שלהן באלף בית . נזכיר תחלה את המספרים המתאימים לאותיות א עד ל : א 1 = ב 2 = ג 3 = ד 4 = ה 5 = ו 6 = ז 7 = ח 8 = ט 9 = י 10 = כ 20 = ל 30 = מהי האות המתאימה למספר העמוד שבו עבדו התלמידים בספר " מסלולים פלוס " ? . 2 המורה שמעון למד את תלמידי כתה ג גימטריה , וכתב על הלוח משימה בכתב סתרים . החליפו כל מספר באות המתאימה וגלו מה המשימה . אלי ענה כך : מה היתה תשובתו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר