עמוד:188

. 7 ע ֲבודה בקבוצות : בונים דיאגרמה א . לפניכם ארבע שאלות . בחרו שאלה שהייתם רוצים לשאל את תלמידי הכתה והקיפו אותה . כמה ילדים יש במשפחה שלכם ? כמה שעות ) בערך ( הקדשתם לשעורי בית בשבוע האחרון ? כמה כבישים עליכם לחצות בדרך מהבית לבית הספר ? מכמה ימי למודים נעדרתם בחדש האחרון ? ב . השלימו את הטבלה לאסוף נתונים ) אל תשכחו לכתב גם את תשובתכם ( . ג . בנו בעמוד הבא דיאגרמה על פי הנתונים שבטבלה : • על פי התשובות שקבלתם , כתבו מספרים לפי הסדר במשבצות שבתחתית הדיאגרמה . כתבו כותרת למספרים שבתחתית הדיאגרמה . • צבעו מלבנים בכל עמודה לפי הטבלה . • הוסיפו כותרת לדיאגרמה שלכם . טבלה לאסוף נתונים הנושא : שם התלמיד . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 התשובה שם התלמיד . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 התשובה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר