עמוד:186

. 6 בטבלה שלפניכם מצגת הטמפרטורה ) במעלות צלזיוס ( שנמדדה בשנה מסימת בארבע ערים שונות בארץ , ביום החם ביותר בכל חדש . חדש עיר תשרי מרחשון כסלו טבת שבט אדר ניסן איר סיון תמוז אב אלול חיפה 42 38 38 43 45 42 38 30 27 31 36 41 תל אביב 42 41 37 44 46 44 38 33 30 33 36 44 ירושלים 41 44 41 42 40 39 33 30 26 28 33 38 באר שבע 44 44 42 46 45 44 38 35 31 32 38 42 א . מבין הערים שבטבלה , כתבו את שם העיר שבה אתם גרים או את העיר הקרובה ביותר למקום מגוריכם : ב . בנו בעמוד הבא דיאגרמה המציגה את השנוי בטמפרטורה במשך חדשיהשנה בעיר זו . ג . ענו על פי הדיאגרמה שסרטטתם : באיזה חדש היתה בעיר זו הטמפרטורה הגבוהה ביותר ? באיזה חדש היתה בעיר זו הטמפרטורה הנמוכה ביותר ? מה ההפרש בין הטמפרטורה הנמוכה ביותר לטמפרטורה הגבוהה ביותר בעיר זו ? ד . בחרו עיר נוספת מתוך הטבלה : השלימו על פי הטבלה את הנתונים בעיר זו : הטמפרטורה הגבוהה ביותר היתה בחדש . הטמפרטורה הנמוכה ביותר היתה בחדש . ההפרש בין הטמפרטורה הנמוכה ביותר לגבוהה ביותר הוא . דיון הש וו ב ין הת שובות ש קב לת ם ב סעיף ג וב סעיף ד : האם קב לת ם נתונים דומים ב ש ת י הערים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר