עמוד:178

. 1 בשורה המסמנת ב הקיפו את המספרים המתחלקים ב . 10 בשורה המסמנת ב הקיפו את המספרים המתחלקים ב . 2 בשורה המסמנת ב הקיפו את המספרים המתחלקים ב . 5 בדיקה האם הקפתם 8 מספרים ? מהו המספר הגדול ביותר בלוח המתחלק ב ? 5 מהו המספר הקטן ביותר בלוח המתחלק ב - ? 2 . 2 בנו משלוש הספרות האלה מספרים תלת ספרתיים מתאימים . 0 4 5 א מספרים המתחלקים ב : 10 ב מספר המתחלק ב 5 ואינו מתחלק ב : 2 ג מספר המתחלק ב 2 ואינו מתחלק ב : 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר