עמוד:176

. 11 בלוח המספרים שלפניכם סמנו מספרים בצבעים . השלימו : המספרים המסמנים באדם מתחלקים ב . המספרים המסמנים בצהב מתחלקים ב . המספרים המסמנים בכחל מתחלקים ב . . 12 כתבו מספרים מתאימים מהלוח . אם אין , סמנו . X א . מספר המתחלק ב 2 ואינו מתחלק ב : 5 ב . מספר המתחלק ב 5 ואינו מתחלק ב : 2 ג . מספר המתחלק גם ב 2 וגם ב : 5 ד . מספר שאינו מתחלק ב 2 ואינו מתחלק ב : 5 ה . מספר המתחלק ב 2 ואינו מתחלק ב : 10 ו . מספר המתחלק ב 10 ואינו מתחלק ב : 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר