עמוד:173

אם ספרת היחידות של מספר היא זוגית ) 6 , 4 , 2 , 0 או 8 ( המספר זוגי ומתחלק ב . 2 אם ספרת היחידות של מספר היא אי זוגית ) 7 , 5 , 3 , 1 או 9 ( המספר אי זוגי ואינו מתחלק ב . 2 . 5 הקיפו את המספרים המתחלקים ב : 2 בדיקה האם הקפתם 4 מספרים ? . 6 כתבו מספרים גדולים מ . 500 מספרים המתחלקים ב : 2 מספרים שאינם מתחלקים ב : 2 . 7 יצחק קנה ספר שמחירו יותר מ 45 שקלים ושלם עבורו במטבעות של 2 שקלים . מה יכול להיות מחירו של הספר ? כתבו אפשרויות שונות : . 8 בארגז הכחל יש 36 בקבוקים , ובארגז האדם יש 29 בקבוקים . ידוע שבאחד הארגזים מספר הבקבוקים המלאים שוה למספר הבקבוקים הריקים . א באיזה ארגז מדבר ? הסבירו : בארגז זה יש בקבוקים ריקים ו בקבוקים מלאים . תרגיל חלוק : ב בארגז האחר מספר הבקבוקים המלאים גדול ממספר הבקבוקים הריקים ב . 1 בארגז זה יש בקבוקים ריקים ו בקבוקים מלאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר