עמוד:165

התחלקות ב 5 . 1 אלעזר קנה ספר ושלם עבורו במדיק במטבעות של 5 שקלים . אילו מהספרים יתכןשקנה ? הקיפו אותם . בכמה מטבעות של 5 שקלים צריך לשלם עבור כל אחד מהספרים שהקפתם ? השלימו . מחיר הספר : שקלים משלמים ב מטבעות של 5 שקלים . : 5 = מחיר הספר : שקלים משלמים ב מטבעות של 5 שקלים . : 5 = . 2 קפיצות של 5 החל מ 0 א לאיזה מספר מגיעים ב 4 קפיצות של ? 5 תרגיל : ב הקיפו את המספרים שאפשר להגיע אליהם בקפיצות של 5 החל מ : 0 בדיקה האם הקפתם שלושה מספרים ? מספר שאפשר להגיע אליו בקפיצות של 5 החל מ 0 הוא מספר המתחלק ב . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר