עמוד:160

. 5 מתחו קו מכל מספר אל המקום המתאים לו ) בערך ( על ישר המספרים . . 6 א . הקיפו את המספרים המתאימים לקטע המסמן . בדיקה האם הקפתם שני מספרים ? ב . כתבו שני מספרים נוספים המתאימים לקטע המסמן : . 4 כתבו שני מספרים ארבע ספרתיים מתאימים לכל תאור . א המספר גדול מ . 5 , 000 ספרת העשרות קטנה ב 2 מספרת המאות : ב המספר גדול מ 2 , 500 וקטן מ . 4 , 500 ספרת האלפים שוה לספרת היחידות : ד המספר קטן מ . 2 , 000 ספרת היחידות גדולה פי 2 מספרת האלפים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר