עמוד:145

. 9 בכל סעיף הצורה המצירת היא השלם . כתבו את השבר המתאים לחלק הצבוע . דיון החלקים הצ בועים ב סעיפ ים א ו ג ש ו ים זה לזה . מדוע הש ב רים המת אימים להם שונים ? החלקים הצ בועים ב סעיפ ים ה ו ו שונים ב גדלם . אם כן , כיצ ד י ת כן ש מת אים להם אותו הש ב ר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר