עמוד:142

. 5 מתחו קו מכל מספר אל שמו במלים . אחת שבע תשיעית שביעית עשירית חמישית ששית . 6 בכל קבוצה חלקו עוגה שלמה לחלקים שוים לפי מספר הילדות . א חלקו את העוגה ל 3 חלקים שוים . כל אחת מהילדות קבלה עוגה . ב חלקו את העוגה ל חלקים שוים . כל אחת מהילדות קבלה עוגה . ג חלקו את העוגה ל חלקים שוים . כל אחת מהילדות קבלה עוגה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר