עמוד:139

א . הכרת שברים יסודיים . 1 מחלקים מלבנים לחלקים שוים . א חלקו את המלבן ל 2 חלקים שוים . כשמחלקים ל 2 חלקים שוים כל חלק הוא חצי – . כתבו בכל חלק של המלבן . כמה חצאים יש בשלם ? ב חלקו את המלבן ל 3 חלקים שוים . כשמחלקים ל 3 חלקים שוים כל חלק הוא שליש . – כתבו בכל חלק של המלבן . כמה שלישים יש בשלם ? ג חלקו את המלבן ל 4 חלקים שוים . כשמחלקים ל 4 חלקים שוים כל חלק הוארבע . – כתבו בכל חלק של המלבן . כמה רבעים יש בשלם ? ד חלקו את המלבן ל 6 חלקים שוים . כשמחלקים ל 6 חלקים שוים כל חלק הוא ששית . – כתבו בכל חלק של המלבן . כמה ששיות יש בשלם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר