עמוד:137

שברים יסודיים תכן הענינים א . הכרת שברים יסודיים ....................................................................... 139 ב . חלק מכמות ......................................................................................... 154 שוב חשוב - המבנה העשרוני עד 159 ........................................ 10 , 000 אבזרים לפרק דפי גזירה ) קרשים (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר