עמוד:130

בל ש - בעיות לא שגרתיות בעיר שלנו יש שני אולמי הופעות מרכזיים : אולם רננים ומרכז הפיס . כל אולם מחלק לגושים של מושבים . בכל גוש כתם יש מספר שוה של כסאות בצבע כתם . בכל גוש כחל יש מספר שוה של כסאות בצבע כחל . באולם רננים יש 5 , 000 מושבים . במרכז הפיס יש 3 , 200 מושבים . כמה מקומות ישיבה יש בכל גוש כחל ? כמה מקומות ישיבה יש בכל גוש כתם ? ם י נ נ ר ם ל ו א 5 , 000 מקומות ישיבה בסך הכל . ס י פ ה ז כ ר מ 3 , 200 מקומות ישיבה בסך הכל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר