עמוד:122

. 4 קראו את הבעיה . א משפחת כהן הזמינה 3 מגשי פיצה עם זיתים ו 2 מגשים ללא תוספת . בכל מגש יש 8 מנות . כמה מנות פיצה יש בסך הכל ? הקיפו את תרגיל השרשרת המתאים לבעיה . 2 + 3 × 8 = ה 2 × 8 + 3 = ה 2 + 3 ) × 8 = ) ה 2 × 3 + 8 = ה 3 - 2 ) × 8 = ) ה פתרו את התרגיל שהקפתם והשלימו . תשובה : אפשר להיעזר בהדבקת תבניות במחברת . ב כמה ימים נמשכה חפשת הפסח , אם היא נמשכה שבועים ו 4 ימים ? הקיפו את תרגיל השרשרת המתאים לבעיה . 2 × 4 + 7 = ה 2 × ( 4 + 7 ) = ה 2 + 4 ) × 7 = ) ה 2 × 7 + 4 = ה 7 - 2 ) × 4 = ) ה פתרו את התרגיל שהקפתם והשלימו . תשובה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר