עמוד:120

. 2 קראו את שתי הבעיות . מתחו קו מכל בעיה אל תרגיל השרשרת המתאים . באסף הבולים של נתן יש 3 דפים של בולים מהארץ , בכלדף 6 בולים . יש לו גם 2 בולים מיחדים מחוץ לארץ . כמה בולים בסך הכל יש לנתן ? 3 + 2 ) × 6 = ) 3 + 2 × 6 = מאיר הכין 6 מגשי פרות על השלחן . בכמה פרות הוא השתמש , אם בכל מגש הוא הניח 2 תפוזים ו 3 תפוחים ? 3 × 6 + 2 = דיון מה ההב דל ב ין ש לש ת הת רגילים ? פתרו את שלשת התרגילים וכתבו תשובות לשתי הבעיות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר