עמוד:116

ד המורה הכינה 6 קפסאות ובתוכן דגמים של גופים גאומטריים . בכל קפסה היא שמה 3 קביות ו 5 פירמידות . כמה גופים גאומטריים שמה המורה בכל הקפסאות יחד ? שאלת הבינים : כמה גופים היא ש מה בכל קפסה ? התבנית המתאימה : תרגיל בינים : תשובה לשאלת הבינים : השאלה בבעיה : התבנית התבנית המתאימה המתאימה : : תרגיל : תשובה : דיון יעל פתרה את בעיה ד בעזרת תרגיל השרשרת : . ) 3 + 5 ( × 6 = _____ האם הת רגיל ש ל י על מת אים לב עי ה ? האם ב ת רגיל ש ל י על אפ ש ר לראות את הפ ת רון לש אלת הב יני ם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר