עמוד:115

ג בחנות לכלי כתיבה יש 12 חבילות של עטים - 2 חבילות של עטים אדמים והשאר חבילות של עטים שחרים . בכל חבילה יש 8 עטים . כמה עטים שחרים יש בחנות ? שאלת הבינים : התבנית המתאימה : תרגיל בינים : תשובה לשאלת הבינים : השאלה בבעיה : התבנית המתאימה : תרגיל : תשובה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר