עמוד:112

ב מירי קנתה 5 מחברות חשבון ו 4 מחברות עברית . מחירה של כל מחברת 3 שקלים . כמה שלמה מירי בסך הכל ? שאלת הבינים : כמה מחברות קנתה מירי ? ענו על שאלת הבינים בעזרת התבנית החבורית . תרגיל בינים : תשובה לשאלת הבינים : מירי קנתה מחברות . השאלה בבעיה : כמה שלמה מירי בסך הכל ? ענו עליה בעזרת התבנית הכפלית . העזרו גם בתשובה לשאלת הבינים . תרגיל : תשובה : מירי שלמה שקלים בסך הכל . דיון הת בוננו שוב ב דרך הפ ת רון ש ל ש ת י הב עיות האחרונות : פ ת רת ם כל ב עי ה ב עזרת ש ני ת רגילים . האם הי ה אפ ש ר לפ ת ר אות ן ב עזרת פ עלת חש בון אחת ב לב ד ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר