עמוד:100

. 1 פתרו . אם צריך , העזרו בקפיצות על ישר המספרים . 23 × 100 = א 1 , 050 + 100 = ב 100 - 42 = ג 10 × 42 = ד 1 , 000 × 8 = ה 100 × = 6 , 500 ו × 708 = 7 , 080 ז + 10 = 7 , 080 ח × 10 = 2 , 500 ט × 30 = 3 , 000 י . 2 פתרו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר