עמוד:97

אתגר . 30 אם אפשר , השלימו . אם לא , מחקו את התרגיל בקו . בדיקה האם מחקתם שני תרגילים ? דיון מדוע אי אפ ש ר להש לים את הת רגילים ש מחקת ם ? כיצ ד הש למת ם את סעיף ג ? ב איזה סעיף י ש יות ר מאפ ש רות אחת להש למה ? . 31 השלימו חמש אפשרויות שונות . דיון מה משתף לספרת היחידות שהשלמתם בכל התרגילים ? כתבו את התוצאות לפי הסדר , מהתוצאה הקטנה ביותר לגדולה ביותר . , , , , התוצ אה הגדולה ב יות ר התוצאה הקטנה ביותר דיון האם קב לת ם סדרה ב קפ יצות ש ל ? 10 הסב ירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר