עמוד:94

. 24 בכל ארגז יש 172 מנדרינות . א . כמה מנדרינות יש ב 4 ארגזים כאלה ? ב . כמה מנדרינות יש ב 6 ארגזים כאלה ? העזרו בתוצאות שקבלתם ומצאו : ג . כמה מנדרינות יש ב 7 ארגזים כאלה ? ד . כמה מנדרינות יש ב 3 ארגזים כאלה ? ה . כמה מנדרינות יש ב 12 ארגזים כאלה ? דיון ב אילו תוצ אות נעזרת ם כדי לענות על הש אלות ש ב סעיפ ים ג - ה ? כאן כותבים את החשובים . אתגר . 25 השלימו . הרבוע המסמן הוא הדגם החוזר . צבעו לפיו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר