עמוד:61

. 22 פתרו . שימו לב לסדר הפעלות . 3 × 100 + 2 × 10 + 6 × 1 = א 2 × 1 , 000 + 8 × 100 + 7 × 10 + 1 × 9 = ב 6 × 1 , 000 + 5 × 10 = ג 4 × 1 , 000 + 9 × 100 + 7 × 1 = ד דיון ב נו ב כרטיסים את המספ ר . 4 , 907 איך רואים ב כרטיסים את הת רגיל מסעיף ד ? . 23 השלימו לפי המבנה העשרוני . 457 = 100 × + 10 × + 1 × א 364 = 100 × + 10 × + 1 × ב 758 = 100 × + 10 × + 1 × ג 2 , 202 = 1 , 000 × + 100 × + 10 × + 1 × ד 4 , 500 = ה 5 , 162 = ו . 24 כתבו = או . = 306 × 10 3 , 060 א 12 × 10 102 ב 1 , 300 : 10 130 ג 6 , 500 : 100 650 ד 40 × 100 400 ה 77 × 100 7 , 700 ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר