עמוד:59

. 15 השלימו . . 16 כתבו + או - או × או . : א 400 10 = 4 , 000 400 100 = 300 400 10 = 40 400 10 = 410 400 100 = 4 ב 15 100 = 1 , 500 15 10 = 150 15 100 = 115 15 10 = 25 15 10 = 5 . 17 השלימו . 40 = 4 × א 700 = 10 × ב 3 , 000 = 3 × ג 8 , 000 = 10 × ד 600 = 60 × ה 6 , 000 = 60 × ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר