עמוד:57

71 × 100 = א 10 × 71 = ב 63 × 100 = ג 10 × 603 = ד 1 , 000 × 6 = ה 100 × = 4 , 600 ו × 10 = 460 ז × 100 = 500 ח × 10 = 500 ט × 10 = 9 , 000 י . 11 פתרו . תזכרת אם בתרגיל ) ללא סוגרים ( יש פעלות שונות , קדם פותרים את הכפל והחלוק . 74 + 3 × 100 = א 7 , 600 – 1 , 000 × 4 = ב 10 × ( 60 + 60 ) = ג 17 × 10 – 50 = ד . 10 פתרו . . 12 פתרו . א 24 × 100 = 24 + 100 = ב 432 × 10 = 432 - 10 = ג 80 × 10 = 80 : 10 = ד 100 × 100 = 100 + 100 =

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר