עמוד:55

. 5 פתרו . . 6 פתרו את הבעיות . א אהרן קנה נעלים ושלם עבורן ב 16 מטבעות של 10 שקלים . מה מחיר הנעלים ? חשוב : תשובה : ב יוסי פרט 200 שקלים למטבעות של 10 שקלים . כמה מטבעות של 10 שקלים קבל יוסי ? חשוב : תשובה : . 7 פתרו . העזרו בכרטיסים ובבית המספרים . 14 × 100 = דיון ב אילו כרטיסים הש ת מש ת ם ? איך רואים את התוצ אה ב כרטיסים וב ב ית המספ רים ? מתחו קו מכל פריט לקבוצות המתאימות לו . אם יש פריטים שאינם שיכים לאף קבוצה , סמנו . X דיון : האם י ש פ ריטים הש י כים לש ת י הקבוצות ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר