עמוד:48

. 10 פתרו בעזרת קפיצות על ישר המספרים . . 11 פתרו . אם צריך , העזרו בקפיצות על הישר . 2 × 150 = א 200 × 4 = ב 4 × 500 = ג 2 × 1 , 500 = ד 240 × 2 = ה 200 : 50 = ו 6 , 000 : 2 = ז 1 , 500 : 3 = ח 1 , 000 : 4 = ט 660 : 220 = י דיון אילו ת רגילים הצ לחת ם לפ ת ר ב לי להעזר ב צ יור ש ל י ש ר המספ רים ? איך פ ת רת ם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר