עמוד:47

. 9 פתרו את התרגיל 110 : 11 = בעזרת קפיצות על ישר המספרים בשתי דרכים שונות . א דרך א : צירו קפיצות של 11 והשלימו מספרים עד שתגיעו ל . 110 מספר הקפיצות : הגדל של כל קפיצה : נקדת הסיום : ב דרך ב : השלימו מספרים מתאימים ל 11 קפיצות שוות . מספר הקפיצות : הגדל של כל קפיצה : נקדת הסיום : דיון מהו פ ת רון הת רגיל ? איזו מהדרכים הי ת ה לכם קלה יות ר : דרך א : מצ יאת מספ ר הקפ יצות או דרך ב : מצ יאת ג דל הקפ יצ ה ? הציור על ישר המספרים הוא סכמטי , ולכן אין צורך להקפיד בו על דיוק בגודל הקפיצה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר