עמוד:45

. 4 פתרו את התרגיל 12 × 4 = בעזרת קפיצות על ישר המספרים בשתי דרכים שונות . א דרך א : צירו קפיצות של 4 והשלימו מספרים . מספר הקפיצות : הגדל של כל קפיצה : נקדת הסיום : ב דרך ב : צירו קפיצות של 12 והשלימו מספרים . דיון מהו פ ת רון הת רגיל ? איזו מהדרכים הי ת ה לכם קלה יות ר ? הציור על ישר המספרים הוא סכמטי , ולכן אין צורך להקפיד בו על דיוק בגודל הקפיצה . מספר הקפיצות : הגדל של כל קפיצה : נקדת הסיום :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר