עמוד:41

כפל וחלוק עד 10 , 000 תכן הענינים א . כפל וחלוק על ישר המספרים ........................................................ 43 ב . כפל וחלוק ב , 10 ב 100 וב 53 ................................................ 1 , 000 ג . כפל בעשרות שלמות , במאות שלמות ובאלפים שלמים ........ 62 ד . כפל בעזרת חק הפלוג ..................................................................... 70 ה . כפל במאנך .......................................................................................... 80 שוב חשוב - שקוף והזזה ....................................................................... 103 אבזרים לפרק כרטיסי משטחים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר