עמוד:40

. 6 יצחק למד בעל פה 100 משניות . ענו על השאלות . א חיים למד מספר משניות שגדול פי 2 ממספר המשניות שלמד יצחק . מה מספר המשניות שלמד חיים ? תרגיל : תשובה : ב בני למד מספר משניות שגדול ב 2 ממספר המשניות שלמד יצחק . מה מספר המשניות שלמד בני ? תרגיל : תשובה : ג דוד למד מספר משניות שקטן פי 2 ממספר המשניות שלמד יצחק . מה מספר המשניות שלמד דוד ? תרגיל : תשובה : ד אבי למד מספר משניות שקטן ב 2 ממספר המשניות שלמד יצחק . מה מספר המשניות שלמד אבי ? תרגיל : תשובה : בדיקה האם סכום המשניות שלמדו כל חמשת הלומדים הוא 550 משניות ? אתגר . 7 השתמשו במספרים שעל העלים והשלימו . לנעמה היו 120 שקלים . היא קנתה ספר שמחירו 90 שקלים , ושלמה ב מטבעות של שקלים . לאחר שקנתה את הספר נשארו לה שקלים . בסכום שנשאר היא קנתה חוברת צביעהושלמה עבורה ב מטבעות של שקלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר