עמוד:35

. 1 פתרו . 48 : 10 = א 20 : 3 = ב 49 : 7 = ג 38 : 5 = ד 46 : 9 = ה בדיקה האם כתבתם במנה ובשארית את המספרים מ 1 עד ? 8 . 2 בכתה היו 8 קבוצות . המורה רצה לחלק 66 דפים שוה בשוה בין הקבוצות , כמה שיותר דפים לכל קבוצה . כמהדפים קבלה כל קבוצה ? כמהדפים נשארו למורה ? תרגיל : . 3 השלימו . . 4 גילי סדרה ממתקים בשקיות . לאחר שהכניסה לכל שקית 4 ממתקים , נותרו לה 2 ממתקים . אילו מהמספרים האלה יכולים להיות מספר הממתקים שסדרה גילי ? הקיפו אותם . בדיקה האם הקפתם שני מספרים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר