עמוד:32

. 35 השלימו תרגילים שבתוצאה שלהם יש שארית . א דיון מה מש ת ף לכל הת רגילים ? איזו ש ארית קב לת ם ב כל ת רגיל ? מהי הש ארית הגדולה ב יות ר האפ ש רית כש מחלקים ב ? 3 ב דיון מה מש ת ף לכל הת רגילים ? איזו ש ארית קב לת ם ב כל ת רגיל ? מהי הש ארית הגדולה ב יות ר האפ ש רית כש מחלקים ב ? 5 אתגר . 36 כתבו מהי השארית הגדולה ביותר האפשרית בתרגילים אלה . א השארית הגדולה ביותר : ב השארית הגדולה ביותר : אילו פריטים מסתתרים מתחת לכתם ? הקיפו את הקבוצה המתאימה ביותר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר