עמוד:14

. 7 פתרו בעזרת ציור מגדלים של 4 קומות וציור מגדל מהשארית , אם יש . א 13 : 4 = ב 14 : 4 = ג 15 : 4 = ד 16 : 4 = דיון אם נמש יך את הפ עילות , מה י הי ה הת רגיל הב א ? איך י ראה הצ יור המת אים לו ? אילו ש אריות אפ ש ר לקב ל ב ת רגיל חלוק ב ? 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר