עמוד:8

. 4 א . נעמי רצתה לחלק 15 אגוזים שוה בשוה ל 3 צלחות . האם היא הצליחה לחלק את כל האגוזים ? כמה אגוזים היא שמה בכל צלחת ? אגוזים תרגיל חלוק : ב . מה מצין כל מספר בתרגיל החלוק ובתוצאה שלו ? 15 אגוזים בסך הכל 3 5 ג . עדינה רצתה לחלק 14 אגוזים שוה בשוה ל 3 צלחות . האם היא הצליחה לחלק את כל האגוזים ? כמה אגוזים היא שמה בכל צלחת ? אגוזים כמה אגוזים נשארו ? אגוזים דיון האם מת אים כאן ת רגיל חלוק ? אם כן , איזה ? איך כות ב ים את התוצ אה ש ל הת רגיל ? הכוונה היא לשים כמה שיותר אגוזים בכל צלחת , כך שבכל הצלחות יהיה מספר שווה של אגוזים , ובצד - את האגוזים שנשארו . את התוצאה של תרגיל חלוק עם שארית אפשר לכתב כך : ( שארית 14 : 3 = 4 ( 2 ד . מה מצין כל מספר בתרגיל החלוק ובתוצאה שלו ? 14 3 4 2 עדינה נעמי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר