עמוד:6

ג מספר האגוזים : 21 אגוזים אגוזים אגוזים ש נש ארו ד מספר האגוזים : 21 אגוזים אגוזים אגוזים אגוזים אגוזים אגוזים אגוזים ש נש ארו אתגר . 2 חלקו אגוזים שוה בשוה לצלחות , ונשאר אגוז אחד . כמה אגוזים היו בכל צלחת ? השלימו . א מספר האגוזים : 19 אגוזים אגוזים אגוזים נשאר אגוז אחד . ב מספר האגוזים : 13 אגוזים אגוזים אגוזים נשאר אגוז אחד . ג מספר האגוזים : 13 אגוזים אגוזים נשאר אגוז אחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר